DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Tygoshicage Tygorg
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 12 January 2014
Pages: 479
PDF File Size: 4.57 Mb
ePub File Size: 15.83 Mb
ISBN: 913-2-89325-948-5
Downloads: 60608
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vizshura

Oduvek je imao vrst stisak ruke, govr kao to ga je otac uio kad je bio mali. Ne mislimo da vas podstiemo da postanete vidovnjak, ali uskoro ete biti u stanju da proitate bilo koga isto tako precizno kao i oni.

Allan Pease | LibraryThing

Smeh impanzi zvui kao dahtanje, uz samo jedan zvuk po udisaju ili izdisaju. Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila. Kad se smejemo, utiemo pozitivno na sve telesne organe. Upotrebljena na odreen na-in, snaga dlana daje onome ko je koristi mo tihog autoriteta. Zene koje nose kratke suknje sedee s vrsto prekrtenim noga-ma zatite radi, ali posledica toga je da deluju manje pristupano i manja je verovatnoa da e ih u diskoteci neko zamoliti za ples.

Da li je ovoj osobi drago to me vidi ili joj se ja nameem? Arni Kan, profesor psihologije na Univerzitetu Severne Karo-line, ustanovio je da humor ima pozitivan udeo u suprotstavljanju stresu. Glavni signal kritikog procenjivanja jeste gest dodirivanja lica rukom, pri kojem je kaiprst naslonjen na obraz, dok ostali prsti pokrivaju usta, a palac podupire bradu.

Zato je decu lake proitatiStarije ljude je tee proitati nego mlae, zato to imaju slabiji to-nus miia lica. Profesor Rut Kembel, s Univerzitetskog koleda u Londonu, veruje da u mozgu postoji “neuron za odraavanje”, koji pokree deo odgovoran za prepoznavanje lica i izraza i izaziva trenutnu reakciju odraavanja.

Svaki gest vam prija ukoliko imate odgovarajui stav; to jest, ako imate negativan, defanzivan ili nervozan stav, oseaete se prijatno s rukama prekrtenim na grudima.

Veina ljudi, meutim, vidi samo ono to misli da gleda. Cak i na mestima kao to su Japan, gde je naklon tradiciona-lan pozdrav, i Tajland, gde se definitivji koristei Wai gest koji lii na molitvu danas se esto via moderno rukovanje. Aerodrom je naroito dobro mesto za po-smatranje itavog spektra ljudskih gestova, dokljudi kroz govor tela otvoreno izraavaju urbu, ljutnju, tugu, sreu, nestrpljenje i mnoge druge emocije.

  ESIC FORM 7B PDF

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Kan je sproveo eksperiment s ljudima koji su pokazivali pr-ve znake depresije. Sve u svemu, ene zapaaju mnogo bolje nego mukarci, to je dovelo do defihitivni to obino nazivamo “enskom intuicijom”. Glumci iz doba nemog filma, poput Carlija Caplina, bili su pio-niri umea govora tela, budui da je to bio jedini mogui vid ko-munikacije na ekranu. Turisti su ulazili u biro u potrazi za informacijama o lokalnim znamenitostima i ostalim turistikim atrakcijama.

Zene s tunim izrazima ocenje-ne su kao najmanje privlane. Ovo je prosto adultna verzija gesta pokrivanja usta ko-rienog u detinjstvu.

Time obezbeujete da rukovanje osta-ne na ravnopravnoj osnovi. Dennitivni vodi kroz govor telaHumor poboljava prodajuKaren MahJejt, profesor marketinga na Koledu za poslovnu ad-ministraciju Univerziteta u Sinsinatiju, ustanovila je da ubaciva-nje humora u reklamu pospesuje prodaju. Ukoliko je osoba va potinjeni, gest dlan nanie smatra se pri-hvadjivim, budui da ste ovlaeni da ga krroz.

Stalno nas pitaju moe li govor tela da se odglumi. Signali poput irenja zenica, preznojavanja i crvenjenja ne mogu svesno da se lairaju, ali pokazivanje dlano-va u voci glumljenja iskrenosti moe lako da se naui. Sem ukoliko posedujete uroenu sposobnost ili ste na-uili da itate govor tela, po svoj prilici i vi proputate veinu toga.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Svako od nas ima jedan ili vie repetitivnih gestova koji vrlo jednostavno otkrivaju da nam je ili dosadno ili da osea-mo da smo pod pritiskom. Otkrio je da osmehe kontroliu dve grupe miia: Rukovanje je evoluiralo kao nain cementiranja govoor pogodbi meu mukarcima. Osmehivanje je, na primer, pretei gest veine mesodera, ali se kod primata vri u sprezi s nepreteim gestovima, kako bi se indikovala potinjenost.

Sva-ki gest ili pokret moe da predstavlja dragocen nagovetaj onoga to govoe u tom trenutku osea. Na crteu A, desni mozak podie levu obrvu, leve jagodine miie i levi obraz, kako bi proizveo jedan tip osmeha na levoj strani lica, dok levi mozak povlai nanie iste miie na desnoj strani lica, kako bi proizveo ljutito mrtenje.

Mnogi mukarci kau da su im oevi jo kao deacima pokazali kako se rukuje, ali kroz voxi je obuku proao vrlo mali broj e-na. Zene koje na poslovnim sastancima insistiraju pre svega na svojoj enstvenosti ne bivaju ozbiljno shvaene od strana ostalih poslovnih ena i mukaraca, uprkos injenici da je danas moderno ili politiki ko-rektno rei da smo svi isti.

  CALCIA STABILIZED ZIRCONIA PDF

Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji njihovih faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu – odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se trudili da to ne dfinitivni.

Ovaj osmeh emituje poruku da osoba koja se osmehuje ima taj-nu, miljenje koje zadrava za sebe ili stav koji vam nee rei. Zene vie vole da deluju zaposleno kad lau. U poslovnom kontekstu, meutim, ovakav pristup moe da bude katastrofalan za enu, jer e mukarci da preusmere panju na njene enske kvalitete i nee je vovor ozbiljno.

Zamo-lili su grupu dobrovoljaca da prisustvuju seriji predavanja, a sva-kom studentu je cefinitivni da ne prekrta ni noge ni ruke i da zauzme leeran, oputen sedei poloaj. Ljudi gla-de kosu ili glavu zato to ih je majka tako teila kad su bili deca. Stako pokua da vas ubcdi u svoj topao i brian pristup, udarajui fstovrcmeno po govornici kratkim, odsenim karate-udarcima?

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Ovakvo rukovanje tipino je 33za ohole, dominantne osobe koje ga uvek i iniciraju, a njihova uko-ena ruka s dlanom okrenutim prema dole primorava drugu oso-bu na poloaj potinjavanja. Kao to smo videli, ljudi koji boluju od artritisa u a-kama bie primorani da se definitivin rukuju s vama, zbog svoje bole-sti, a to olaksava okretanje njihovog dlana u potinjavajui polo-aj.

Poto ih pozdravi rukujui se s njima dlanom nanie, odmie se od njih – oko 1 metar – s rukama oputenim uz telo ilijza Jea, u poloaju princa Filipa, dlan u dlanu superiornostili sjednom ili obema rukama u depovima neuestvovanje. Ponekad je izraz koji se od njih traio bio sasvim su-protan onom koji su videli traeno je da na definitivi reaguju mr-stenjem, ili osmehom na mrgodno lice.

To i jeste tema teoa knjige.